Umiestnenie kontajnerov na Slovanskej ulici je nebezpečné, občania chcú zmenu


Foto: Umiestnenie kontajnerov na Slovanskej ulici je nebezpečné, občania chcú zmenu
Galéria: 6 fotiek

Domovníci zo Slovanskej cesty majú aj na základe podnetov od občanov snahu zmeniť umiestnenie kontajnerov, ktorého súčasný stav môžete vidieť na fotografii. Stojisko je postavené nevhodne a malý manipulačný priestor pred ním môže byť nebezpečný. “V pondelok 23.5.2016 som bola ako poslankyňa pozvaná na stretnutie domovníkov zo Slovanskej cesty. Tí ľudia sa celé roky usilujú o to, aby bolo stojisko premiestnené. Pootočenie kontajnerov totiž situáciu nerieši,” uviedla poslankyňa Iveta Martinková.

Hroziacej kolízii nemusí zabrániť ani znížená rýchlosť a retardéry

Po ceste, na ktorej sú kontajnery umiestnené, prejde denne takmer 1000 vozidiel. “Naozaj tam hrozí nebezpečenstvo. Je mnoho starších ľudí, ktorí nemajú už 100% pozornosť, aby sa vyhli kolízii s enormnou premávkou pri vysýpaní košov. Takisto akákoľvek i malá indispozícia zo strany občana pri koši alebo zo strany vodiča, môže sposobiť nehodu. Smeti chodia často vysýpať aj deti,” dodala Martinková s tým, že retardér a príkazová značka o znížení rýchlosti tento problém neriešia.

Riešením problému by mohlo byť postavenie kontajnerov na plochu, na ktorej v súčasnosti parkujú automobily. “Ak sa pozriete na foto, vidíte za kontajnermi plochu, na ktorej neustále stoja autá, a teda nie je šanca, aby zarástla trávou. Auto tam stálo aj keď sme boli s predstaviteľmi mesta na obhliadku. Chcela by som týmto požiadať vedenie mesta o zriadenie nového stojiska na kontajnery na mieste, o ktorom píšem hore. Kontajnery by mohli byť v dvoch radoch oproti sebe,” uzavrela Martinková

Petíciu za zmenu stojiska podpísalo už viac ako 80 občanov


Vo fotogalérii môžete vidieť aj petičné hárky s podpismi občanov z prvých štyroch vchodov Slovanskej cesty, ktorých sa záležitosť dotýka. Originálmi disponuje poslankyňa Iveta Martinková.