Problémy s dobrovoľným poplatkom v škôlkach pokračujú