KIA podporí 38 projektov v Žilinskom regióne celkovou sumou 100 000 eur