Mesto bude doručovať rozhodnutia o poplatkoch za komunálny odpad, daniach za nehnuteľnosti a psy