Elektráreň na spaľovanie fermentovanej biomasy - Horný Hričov