Žilinský hokej si 29. januára pripomenie 90. výročie vzniku