Čo prináša žilinské divadlo? Pavol Rankov v Čitárni, prvá repríza Status quo a ešte viac dobrého divadla