Spoznajte Budatínsky park všetkými zmyslami. Blíži sa Víkend otvorených parkov a záhrad