Slovensko spoznalo svojich najlepších vedcov. Medzi ocenenými je aj odborník zo Žiliny