Slovensko spoznalo svojich najlepších vedcov. Medzi ocenenými je aj odborník zo Žiliny


Foto: Slovensko spoznalo svojich najlepších vedcov. Medzi ocenenými je aj odborník zo Žiliny Foto: https://vedanadosah.cvtisr.sk, UNIZA

Slovensko včera spoznalo svojich najlepších vedcov. Slávnostné odovzdávanie ocenenia Vedec roka Slovenskej republiky za rok 2023 sa uskutočnilo v priestoroch Moyzesovej siene Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Spomedzi 48 nominácií sa laureátmi stalo päť osobností pôsobiach v rôznych oblastiach vedy a techniky.

Cieľom podujatia a ocenenia je vyzdvihnúť najlepšie kvality a dosiahnuté výsledky vo vede a výskume. „Tohtoroční laureáti patria medzi vedeckú špičku v oblastiach, ako sú kvantové technológie, materiálová veda, strojárenské technológie, fyzikálna chémia či umelá inteligencia,” uvádzajú organizátori.

Laureáti ocenenia Vedec roka SR 2023:

Martin Orendáč - profesor z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach si odniesol ocenenia Vedec roka 2023. Získal ho za významný prínos v oblasti molekulového a nízkorozmerného magnetizmu, za jeho publikačnú činnosť v prestížnych časopisoch a za zavedenie metodiky elektrónovej paramagnetickej rezonancie.


Ivana Šišoláková - doktorka na Katedre fyzikálnej chémie Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorá sa venuje vývoju elektrochemických senzorov na diagnostiku ochorení, si odniesla ocenenie v kategórii Mladá vedecká pracovníčka.

Alexander Schrek - docent pôsobiaci v Ústave technológií a materiálov Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave je uznávaným odborníkom v oblasti technológií tvárnenia. Svoje vedecko-výskumné práce prezentuje na domácej i zahraničnej pôde, podobne tak je orientovaná aj jeho publikačná činnosť. Ocenenie si odniesol v kategórii Inovátor roka.

Igor Farkaš - profesor pôsobiaci na Katedre aplikovanej informatiky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave je laureátom v kategórii Osobnosť medzinárodnej spolupráce. Dlhodobo sa venuje umelej inteligencii, kognitívnej vede či výskumu modelov umelých neurónových sietí.

Miloš Mičian - zástupca vedúcej Katedry technologického inžinierstva Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline si odniesol ocenenia Technológ roka za svoju vedecko-výskumnú činnosť zameranú na zvariteľnosť kovových materiálov a plastov, vysokopevných ocelí a ich správanie pri zváraní.

Zľava: doc. Ing. Alexander Schrek, PhD.; RNDr. Ivana Šišoláková, PhD.; prof. Ing. Martin Orendáč, DrSc.; doc. Ing. Miloš Mičian, PhD. a prof. Ing. Igor Farkaš, Dr./Zdroj: vedanadosah.cvtisr.sk

Slobodné a nezávislé médiá sú kľúčové pre demokraciu. Nepodliehajú vplyvu politikov ani záujmových skupín, čo im umožňuje objektívne a pravdivo informovať verejnosť.

Podpora slobodných médií je investíciou do transparentnej a spravodlivej spoločnosti.

Podporiť nezávislé spravodajstvo

Dočítať článok zadarmo

Prečítajte si viac: