Dobrý pocit aj chutný guláš za odmenu. Dobrovoľníci sa opäť po roku pustia do čistenia Rajčanky