V Žiline sa našlo 17 nelegálnych skládok odpadu. Domáci vypúšťajú splašky a žumpy do potokov