Prerazili by Hitlerove názory aj v čase YouTubu? Na žilinských doskách ožije obávaný diktátor aj Coco Chanel