Z obetí sa často stanú pachátelia. Ženy väznené v Žiline mali nečakanú návštevu