Z obetí sa často stanú pachátelia. Ženy väznené v Žiline mali nečakanú návštevu


Foto: Z obetí sa často stanú pachátelia. Ženy väznené v Žiline mali nečakanú návštevu Foto: Facebook/Zbor väzenskej a justičnej stráže

Odsúdené ženy v ústave na výkon väzby v Žiline privítali nečakanú návštevu. Prišli za nimi pracovníčky občianskeho združenia Žena v tiesni, ktoré sa zameriava na pomoc a ochranu žien a detí, ktoré zažívajú násilie najmä v párových vzťahoch.

Práve o násilí na ženách sa rozprávali so žilinskými väzenkyňami. Diskusia sa zameriavala na predchádzanie a elimináciu násilia, jeho varovné signály či na to, ako by vlastne mal vyzerať zdravý vzťah, v ktorom násilie nie je prítomné. Predstavili im tiež možnosti vyhľadania pomoci pre obete.

Ako uviedol Zbor väzenskej a justičnej stráže, „nie je to nezvyčajné, že ženy, na ktorých bolo násilie páchané, končia napokon ako páchateľky trestných činov proti životu a zdraviu.“ Násilie na ženách je totiž svetovo jednou z najbežnejších foriem porušovania ľudských práv nežnejšieho pohlavia.

„Akýkoľvek rodovo podmienený násilný čin, ktorý vedie alebo by mohol viesť k fyzickej, sexuálnej alebo psychickej ujme alebo zraneniu žien, vrátane vyhrážania sa takýmito činmi, zastrašovania alebo svojvoľného obmedzovania slobody, a to vo verejnom či súkromnom živote je násilím páchaným na ženách,“ priblížil Zbor väzenskej a justičnej stráže.Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu