Mestské divadlo Žilina otvára ďalšiu divadelnú sezónu. Navštíviť môžete aj nový bar