Tradičné čičmanské ornamenty sa dočkali obnovenia. Viete, aká bola ich pôvodná funkcia?