Výrobný závod Kia získal prvú akreditáciu na meranie emisií áut na Slovensku