Výrobný závod Kia získal prvú akreditáciu na meranie emisií áut na Slovensku


Foto: Výrobný závod Kia získal prvú akreditáciu na meranie emisií áut na Slovensku Foto: Kia Slovakia

Kia Slovakia má prvé akreditované emisné laboratórium na Slovensku. Zariadenie vybavené najnovšími technológiami ovládajú priamo zamestnanci automobilky a výsledky emisných testov budú celosvetovo plne akceptovateľné.

Automobilka v Tepličke nad Váhom má emisné laboratórium s potrebným vybavením už od začiatku výroby na Slovensku. K začiatku procesu jeho akreditácie však pristúpila až pred rokom. Od mája tohto roka je laboratórium plne akreditované pre testovanie výfukových emisií.

„Hlavnými dôvodmi akreditácie laboratória bolo získať najvyššie kvalitatívne ohodnotenie skúšobného laboratória v Európe a tiež zvyšujúce sa požiadavky pre emisné normy. Akreditácia laboratória je zárukou dôveryhodnosti výsledkov testov vykonávaných našimi zariadeniami. Výhodou pre Kia Slovakia je najmä fakt, že testy môžeme vykonávať priamo v našom závode, pričom výsledky sú akceptované homologizačnými orgánmi aj bez potreby ich prítomnosti,“ priblížil Tomáš Potoček, hovorca Kia Slovakia.

Pre samotnú akreditáciu bolo potrebné doplniť a upraviť kvalitatívne procesy, napríklad kalibrovať zariadenia podľa normy ISO 17025 akreditovanými spoločnosťami, vytvoriť príručku kvality, zabezpečiť zdroje a prístroje potrebné na správne vykonávanie testov podľa normy.

V budúcnosti plánuje automobilka akreditovať laboratórium aj pre testy vozidiel v reálnej premávke, tzv. RDE a po potrebných úpravách aj testy v rámci novej emisnej normy EURO 7.

Prečítajte si viac: