Za údržbu zelene v Žiline boli zatiaľ vystavené faktúry v sume 175-tisíc eur, kosenie však naďalej zlyháva