V Liptovskom múzeu zreštaurovali obraz z 18. storočia. Proces odhalil prekvapivé zistenia