Štátny komorný orchester Žilina má nového šéfdirigenta. V nasledujúcej sezóne povedie päť koncertov