Mesto vidí ako jediné riešenie smrť diviakov v lesoparku. Poslankyňa Martinková: Koľko ľudí zabili?