Žilinskí mestskí policajti na Staromestských slávnostiach riešili fyzické konflikty aj 119 priestupkov