Návštevu žilinskej nemocnice dobre zvážte. Vedenie informuje o neočakávanom výpadku