Na sídlisku Hájik niekto rozhadzuje pečivo po zemi, obyvatelia sa obávajú, že tým láka diviakov