Mesto Žilina si objednalo reklamné služby za 36-tisíc eur, propagovať sa bude v troch tlačených kanáloch