Prinášame Vám výsledky 37. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline