Obyvateľ žilinského sídliska Hájik upozornil na opakované prípady prenasledovania žien