V priestoroch Mestského úradu v Žiline predávajú vianočné výrobky členky miestneho spolku Živena