Projekt Adoptuj si starkých online vytvára priateľstvá medzi deťmi a klientmi domova sociálnych služieb