Projekt Adoptuj si starkých online vytvára priateľstvá medzi deťmi a klientmi domova sociálnych služieb


Foto: Projekt Adoptuj si starkých online vytvára priateľstvá medzi deťmi a klientmi domova sociálnych služieb Foto: CSS Horný Turiec

V Centre sociálnych služieb Horný Turiec prebehol projekt „Adoptuj si starkých online“. Klienti domova dôchodcov si tak našli nové „digivnúčence“ a tešia sa zo spoločne stráveného času.

Z grantu nadačného fondu Telekom v spolupráci s Nadáciou Pontis bolo zabezpečených niekoľko počítačov a tabletov, ako i dotykové perá, s ktorými sa klienti centra sociálnych služieb učili pracovať a nadobudli tak nové zručnosti. 

„Následne v spolupráci so študentmi a žiakmi základných i stredných škôl vytvoríme priateľstvá, kde si budú môcť deti nájsť a ‚adoptovať‘ online nového starkého alebo starkú a komunikovať s nimi prostredníctvom aplikácií,“ uviedla Gabriela Dubraviková z CSS Horný Turiec. 

Deti sa dozvedia nové veci o živote v minulosti, ako trávili ľudia voľný čas, keď nebol internet a mobily, čo sa učili v škole a aké mali záľuby Veríme, že i naši starkí budú nadšení z novej výzvy a nových priateľstiev, no a na oplátku sa oni dozvedia rôzne veci o súčasnom svete a ako trávia voľný čas dnešné deti.

V rámci projektu sa do našich aktivít zapojili i žiačky miestnej Strednej odbornej školy pedagogickej. Trpezlivo vysvetľujú našim starkým, ako treba z tabletmi a počítačmi narábať, ako si na internete nájsť informácie o obľúbenom zvieratku alebo pesničky z mladosti.


Prečítajte si viac: