Za najlepšiu tuniakovú desiatu vyhrala študentka z Ružomberka 2-tisíc eur pre svoju strednú školu