VIDEO: Hlavné agendy znovuzvoleného Petra Fiabáne sú doprava, čelenie klimatickej kríze a samostatnosť mesta