VIDEO: Hlavné agendy znovuzvoleného Petra Fiabáne sú doprava, čelenie klimatickej kríze a samostatnosť mesta


Foto: VIDEO: Hlavné agendy znovuzvoleného Petra Fiabáne sú doprava, čelenie klimatickej kríze a samostatnosť mesta

Komunálne voľby v Žiline včera vyhral súčasný primátor Peter Fiabáne, ktorý mesto povedie aj počas ďalších štyroch rokov. Svoju dôveru aktuálnej hlave Žiliny vyjadrilo 45,53 percent občanov. Fiabáne sa dnes krátko pred poludním Žilinčanom prihovoril z Mariánskeho námestia.

Primátor poďakoval nielen svojim voličom, ale všetkým občanom, ktorí v priebehu včerajšieho dňa vhodili hlasovací lístok do volebnej urny. Svoju vďaku prirodzene vyjadril svojim blízkym a spolupracovníkom, ako aj rôznym úradom, inštitúciám, záchranným zložkám, žilinskej univerzite a ďalším partnerom mesta.

„Myslím si, že zdravé a normálne fungovanie mesta je postavené najmä na spolupráci, vzájomnom rešpekte a dôvere. S týmito základnými atribútmi chcem pokračovať aj v novom volebnom období, s tým, aby sme to neľahké obdobie, ktoré nás čaká v najbližších mesiacoch, zvládli,“ povedal Peter Fiabáne.

Jeho cieľom je spraviť z mesta dôveryhodného partnera pre svojich obyvateľov. Dôležitým krokom k naplneniu tohto zámeru je dokončenie záležitostí začatých v predošlom volebnom období a splnenie daných sľubov. Primátor v príhovore zdôraznil tri hlavné agendy, na ktoré sa bude počas najbližších rokov sústrediť.

Prvou z nich je problematika dopravy a mobility, pod ktorú spadá najmä budovanie a rekonštrukcia ciest, chodníkov a cyklochodníkov. Konkrétnymi bodmi, ktoré by mali byť podľa primátora dokončené, je výstavba diaľnice smerom na Martin a rekonštrukcia železničného uzla v Žiline. Za najväčšiu výzvu v oblasti dopravy Fiabáne pokladá parkovaciu politiku.

Ďalšou agendou súčasného a zároveň nastávajúceho primátora je pripravenosť mesta čeliť klimatickej kríze. Plánuje preto pokračovať vo výsadbe zelene, revitalizácii verejných priestranstiev či vytváraní vodozádržných opatrení. Treťou hlavnou oblasťou záujmu Petra Fiabáne je posilnenie a samostatnosť Žiliny v otázkach obchodného hospodárstva či získavania energetických zdrojov. Okrem týchto bodov sa primátor plánuje naďalej venovať sociálnej oblasti, školstvu, kultúre či športu.

„Dnes sledujem, akí poslanci budú tvoriť Mestské zastupiteľstvo v Žiline. Poviem tak úprimne, trošku som sa obával, že to bude horšie. Viem si predstaviť komunikáciu skoro so všetkými poslancami, ktorí budú v mestskom zastupiteľstve,“ priblížil Peter Fiabáne.

Jedným z jeho najbližších plánov je debata s novozvolenými poslancami mestského zastupiteľstva. Žilinský primátor dúfa, že sa mu spoločne s poslancami a klubmi podarí vytvoriť jednotné programové vyhlásenie, ktoré bude prienikom konkrétnych cieľov všetkých zúčastnených strán. Ako príklady uviedol rekonštrukciu historickej časti mesta, bulváru, ciest, chodníkov či zelenú agendu.

„Nebudem sa pozerať len na štyri roky do roku 2026, ale chcem pripraviť projekty, ktoré keď v ďalších voľbách o štyri roky niekto príde, mohol v nich pokračovať, aby sa kontinuálne to mesto zveľaďovalo a postupne ten veľký investičný dlh dával dole,“ prisľúbil primátor mesta Žilina.


Prečítajte si viac: