Na Katolíckej univerzite v Ružomberku otvorili odbor so sociálnou prácou s deťmi a mládežou, ide o prvý program na SR