Na Katolíckej univerzite v Ružomberku otvorili odbor so sociálnou prácou s deťmi a mládežou, ide o prvý program na SR


Foto: Na Katolíckej univerzite v Ružomberku otvorili odbor so sociálnou prácou s deťmi a mládežou, ide o prvý program na SR Foto: FB/KU

Na ružomberskej univerzite otvorili študijný program európsky spoločný magister sociálnej práce s deťmi a mládežou. Ide o prvý program Erasmus Mundus na Slovensku.

Jeho cieľom je pripraviť skupinu kvalifikovaných odborníkov v oblasti sociálnej práce, ktorí budú schopní pracovať s deťmi a mládežou v ktorejkoľvek krajine sveta. Na danom programe sa podieľajú štyri vysoké školy zo štyroch európskych krajín. Ide o Mykolas Romeris University v Litve, Riga Stradinš University v Lotyšsku, Lisabonský univerzitný inštitút v Portugalsku, za KU zabezpečuje výučbu tím katedry sociálnej práce pedagogickej fakulty.

Vybraní študenti pochádzajú z 2 krajín. Sú medzi nimi Taliansko, Bangladéš, Filipíny, Brazília, Nigéria, Pakistan, Ghana, Kirgizsko, Maurícius, Indonézia, Fínsko a USA, pričom získajú medzinárodné skúsenosti – každý semester študujú v inej krajine partnerských univerzít. Ich cesty sa začali v Litve, potom sa štúdium presunulo do Lotyšska a na Slovensko a skončí sa v Portugalsku.

Prečítajte si viac: