Nová didaktická učebňa na KU v Ružomberku zvýši pripravenosť študentov na reálnu školskú prax