Nová didaktická učebňa na KU v Ružomberku zvýši pripravenosť študentov na reálnu školskú prax


Foto: Nová didaktická učebňa na KU v Ružomberku zvýši pripravenosť študentov na reálnu školskú prax Foto: Facebook/Katolícka univerzita v Ružomberku

Filozofická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku otvorila v stredu 14. septembra novú didaktickú učebňu. Nachádza sa na štvrtom poschodí a určená je predovšetkým študentom učiteľstva. Univerzita o tom informuje na svojej webovej stránke.

Študenti si vďaka modernému vybaveniu pod vedením odborových didaktikov osvoja základy práce s interaktívnou tabuľou. Vyskúšajú si aj mikrovyučovanie, ktoré predstavuje medzistupeň medzi teoretickou a praktickou prípravou budúcich učiteľov.

„Pri mikrovyučovaní si študenti môžu precvičiť rôzne vyučovacie metódy v krátkych výstupoch, ktoré si nakrútia a následne analyzujú,“ dodáva univerzita.

Fakulta zriadila didaktickú učebňu s cieľom zvýšiť pripravenosť  študentov nielen na výstupovú pedagogickú prax, ktorú absolvujú v rámci štúdia, ale aj pripravenosť na reálnu školskú prax.

Vybavenie novej didaktickej učebne na FF KU v RužomberkuSprávy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu