Prezidentka vymenovala za rektora Katolíckej univerzity v Ružomberku Jaroslava Demka