Žilinčania sa môžu zapojiť do plánu rozvoja mesta v dotazníkovom prieskume