V Rosenfeldovom paláci uvidíte výstavu kresieb a fotografií Williama Rittera a Le Corbusiera