V Rosenfeldovom paláci uvidíte výstavu kresieb a fotografií Williama Rittera a Le Corbusiera


Foto: V Rosenfeldovom paláci uvidíte výstavu kresieb a fotografií Williama Rittera a Le Corbusiera

Výstava predstavuje kresby a fotografie Williama Rittera a Le Corbusiera v blízkom vzťahu s projektami a realizáciami svetoznámeho francúzsko – švajčiarskeho architekta. Le Corbusierovo dielo predstavuje základnú referenciu pre českých a slovenských architektov, Ritterovo dielo je naopak málo známe.

V roku 1903 švajčiarsky spisovateľ William Ritter navštívil Myjavu, ktorá mu pripadá ako zjavenie. Ritter podnietil Charlesa-Édouarda Jeannereta, budúceho Le Corbusiera, aby navštívil tento región a sprevádzal ho na cestách, ako aj pri vedení denníka.

Vzťah konštrukcie budovy ku krajine ako „súboru línií“ odhaľuje spojenie medzi obyvateľom a prostredím. Táto reflexia, aj keď poznačená modernými zlomami, si zachováva svoju iniciačnú úlohu premýšľať o meste a jeho vzťahu k prírode. Le Corbusier nás pozýva uvažovať o obraze krajiny, ktorá sa otvára novej koncepcii urbanizmu.

Hľadanie rovnováhy medzi mestom a vidiekom je pritom kľúčové.Projekt využíva všetky druhy nástrojov, od kresby po fotografiu, od písania po kartografiu. Koncepcia výstavy: Rémi Baudouï, Alena Kubova – Gauché, Xavier Galmiche. Sprístupnenie výstavy 30. júna 2022 o 17:30 hod. Výstava trvá od 30. júna 2022 do 29. júla 2022.

Miesto: Rosenfeldov palác
Dátum: 30.06.2022 - 17:30    29.07.2022 - 16:00


Prečítajte si viac: