Od 20. septembra budú rozmiestnené kontajnery na objemný odpad v Bytčici, Bánovej, Závodí a na Hájiku