Od 20. septembra budú rozmiestnené kontajnery na objemný odpad v Bytčici, Bánovej, Závodí a na Hájiku


Foto: Od 20. septembra budú rozmiestnené kontajnery na objemný odpad v Bytčici, Bánovej, Závodí a na Hájiku

Mestský úrad v Žiline (odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia) oznamuje obyvateľom mesta, že od 20.09.2021 do 25.09.2021 budú rozmiestnené veľkokapacitné kontajnery na odloženie objemných komunálnych odpadov odpadov podľa harmonogramu v mestských častiach Hájik, Závodie, Bánová a Bytčica.

Následne počas ďalších týždňov budú kontajnery postupne rozmiestňované aj v ďalších častiach mesta. O termínoch a miestach vás budeme ďalej informovať.

Do veľkokapacitných kontajnerov patria: koberce, podlahoviny, nábytok, šatstvo, bytové jadrá, matrace, detské kočíky a pod.

Do veľkokapacitných kontajnerov nepatria: chladničky, televízory, akumulátory, elektronika, pneumatiky, farby, riedidlá a obaly z nebezpečných látok, drobný stavebný odpad, tráva, lístie, konáre a pod.

Komodity, ktoré nepatria do veľkokapacitných kontajnerov, môžu občania bezplatne odovzdať do zberného dvora na Jánošíkovej ulici a do zberného dvora v časti Považský Chlmec:

 • v pracovných dňoch od 10.00 do 18.00 hod.
 • v sobotu od 8.00 do 12.00 hod. 

Výnimkou je zelený odpad, ktorý je možné odovzdať iba do zberného dvora v Považskom Chlmci a pneumatiky, ktoré sa odovzdávajú iba do pneuservisov alebo distribútorom pneumatík. 

Hájik

 • Stodolova ulica (parkovisko nad pohostinstvom „Na konečnej“)
 • Ulica Jura Hronca (oproti „Večierke“)
 • parkovisko pri COOP Jednota
 • Petzvalova ulica (oproti ihrisku MŠ) , neskôr presun podľa potreby
 • križovatka Ulice Mateja Bela a Kvačalovej ulice

Bytčica

 • Na Záchrastí č. 34  
 • Bystrická ulica (pri ihrisku)
 • Na stanicu č. 25 - neskôr presun na Štaffenovský dvor (bývalá zastávka SAD)
 • križovatka Chalupkovej a Na Záchrastí
 • Matuškova ulica č. 13 - neskôr presun na Hlavnú ulicu č. 23
 • križovatka ulice Pažite a Ulice Antona Bielka (pri evanjelickom cintoríne)

Bánová

 • Jabloňová ulica (pri trafostanici) 
 • Ulica Mikuláša Dohnányho (pri križovatke s Ulicou osvety)
 • Do Stošky (pri základnej škole)
 • križovatka Malinovej ulice a Záhradníckej ulice
 • Riečna ulica (pri moste smer KINEKUS)
 • od 21.09. do 22.09. - Bánová - Námestie sv. Jána Bosca (odvoz 22.09. počas dňa)

Závodie

 • Školská ulica (pri základnej škole)
 • Ulica Juraja Závodského (pri kaplnke)
 • Cesta na štadión (vedľa futbalového ihriska)
 • Pod sadom (pri betónových zábranách)
 • Nábrežie Rajčanky (pri bývalej Fackárni)
 • od 23.09. do 25.09. - Závodie - križovatka ulíc Pod Sadom a Hôreckej cesty (odvoz v sobotu ráno)

Prečítajte si viac: