V mestských častiach Závodie a Bánová sa opakovane obnažuje neznámy muž, niektoré ženy prenasleduje