Mesto Žilina a SEVAK vybudujú v Považskom Chlmci splaškovú kanalizáciu za približne 2,5 milióna