Poverená primárka na internom: Lekári si neplnia svoje povinnosti!