Poverená primárka na internom: Lekári si neplnia svoje povinnosti!


Foto: Poverená primárka na internom: Lekári si neplnia svoje povinnosti!

Súčasný stav vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou v Žiline nie je ideálny, o čom svedčia aj výpovede lekárov a neustále odkazovanie oboch zainteresovaných strán cez médiá. Renáta Oláhová, ktorá bola poverená vedením interného oddelenia Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline, informovala o svojom pohľade na súčasný stav premiéra Róberta Fica cez otvorený list. Výpovedné lehoty lekárov stále plynú, hrozí celoslovenský štrajk.

Hospitalizácia pacientov z iných oddelení

Vo svojom liste predsedovi vlády spomína súčasne poverená primárka aj nedostatočný počet lôžok. Ich skutočný dlhodobý stav je 108 lôžok, administratívne sa ich počet navýšil až po prísľube ministra zdravotníctva Viliama Čisláka. Problém však nastával v tom, že na internom oddelení hospitalizovali aj pacientov z iných oddelení.

“Spolu s tým, že sa mi podarilo zefektívniť prácu oddelenia, denný stav pacientov sa v priebehu mesiaca znížil najmenej o 20 percent a už nie sú pravidelne odkázaní na prístelky, ako to bývalo pravidlom. Nie je teda pravda, že situácia na oddelení sa nezmenila, ako tvrdia odborári,” uvádza v otvorenom liste Oláhová. Mrzí ju tiež, že na riešenie situácie boli potrebné hromadné výpovede. Po zmene situácie však podľa nej nepretrvávajú dôvody, pre ktoré lekári podávali výpovede.

„Na druhej strane, teraz nevidím iný dôvod na ponechanie výpovedí v platnosti, ako osobné ambície odborárov na jednej strane a chvályhodnú, no deštruktívnu solidaritu ostatných kolegov. Podotýkam, že už vo výberovom konaní na primára oddelenia v roku 2013 som požadovala rozšírenie oddelenia o 20 lôžok a celú jeho prestavbu, ale nikto z lekárov vo výpovedi ma vtedy nepodporil, hoci podmienky na ňom boli už vtedy rovnako zlé,” dodáva Oláhová.

Interné oddelenie funguje, môže dôjsť k ohrozeniu zdravotnej starostlivosti

Podľa Oláhovej interné oddelenie FNsP Žilina normálne funguje. Aj napriek čerpaniu dovoleniek zo strany lekárov vo výpovediach či neočakávaných práceneschopností. “Niektorí z nich si v zaujatí odborárskymi záležitosťami nedbanlivo plnia svoje povinnosti. Napriek tomu, v snahe o dohodu, nenavrhla som im nijaké kárne opatrenia. Je však zaiste pochopiteľné, že s takýmito kolegami mám problém v budúcnosti spolupracovať a podmienky ich ďalšieho zotrvania na oddelení chcem riešiť individuálne,” uvádza k situácii lekárov vo výpovedi poverená primárka .

Problém však môže nastať už dnes, ak sa nerozhodne o platnosti výpovedí lekárov. Dôvod? Je potrebné zabezpečiť nových kvalifikovaných lekárov, a to aj napriek tomu, že tí starí majú záujem pracovať v nemocnici naďalej. “Preto nie je možné, ako si lekári vo výpovediach želajú, čakať na výsledky výberového konania primára a je nutné rozhodnúť sa o platnosti ich výpovedí najneskôr 13. apríla. Ináč by mohlo dôjsť k ohrozeniu zdravotnej starostlivosti o pacientov, a tentoraz už reálne,” dodáva na záver v liste Oláhová.

Reálne hrozí štrajk, pridať by sa mohli lekári po celom Slovensku

Lekárske odborové združenie (LOZ) hrozí vyhlásením celoslovenskej štrajkovej pohotovosti lekárov. Stane sa tak v prípade, že 13 žilinským lekárom naozaj uplynú výpovedné lehoty výpovedí, ktoré dali pre nedostatok lôžok a zlé hygienické podmienky na internom oddelení. Fakticky sa tak LOZ postavilo za lekárov, keďže nový riaditeľ Drugaj ich podmienky nekomentoval.

So svojou silou približne 3000 lekárov by tak mohli vyburcovať k ďalšej akcii aj Ministerstvo zdravotníctva, ktoré situáciu neriešilo dostatočne a ponechalo jej riešenie v kompetencii nového riaditeľa. „Pokiaľ dialóg bude naďalej zlyhávať a riaditeľ nebude vnímať potreby interného oddelenia a to, že lekári nežiadajú nič navyše, len aby sa situácia riešila, tak potom bude nasledovať ďalší náš krok,“ povedal šéf odborov Peter Visolajský.

Pre úplnosť dodáme, že nový riaditeľ žilinskej fakultnej nemocnice Pavol Drugaj v utorok 31. marca ponúkol trinástim nespokojným lekárom interného oddelenia okamžitú výpoveď. Dodal, že internisti vo výpovedí neakceptujú súčasnú poverenú primárku. On jej naopak plne dôveruje.


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu