Riaditeľ nemocnice Volák: Normatív udrží 18 lekárov